Webmail ZČU

ZČU (Západočeská Univerzita) webmail patří k jednomu z nejnavštěvovanějších webmailů. Aktuální verze funguje od roku 2020.

ZCU webmail přihlášení

zcu webmail přihlášení
Takto vypadá okno pro přihlášení na webmail od ZCU

Na přihlášení se dostanete tak, že na webu zcu.cz kliknete na odkaz Portál.

Hlavička webu zcu.cz

Poté v portálu klikněte na odkaz webmail

portál zču
Portál ZČU

Jak vypadá webmail po přihlášení?

zcu webmail
Náhled webmailu od Západočeské univerzity (složka přijaté emaily)

Co se mi nejvíc líbí je propracovanost ZČU uživatelské podpory na adrese https://support.zcu.cz/index.php/E-mail

Nastavení poštovních klientů

V nastavení klienta zadejte tyto parametry:

Server příchozí pošty: imap.zcu.cz

  • protokol: IMAP
  • port: 993
  • zabezpečené spojení: SSL/TLS
  • způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos


Server odchozí pošty: smtp.zcu.cz

  • protokol: SMTP
  • port: 465
  • zabezpečené spojení: SSL/TLS
  • způsob autentizace: Heslo, zabezpečený přenos

Přihlašovací jméno a heslo odpovídá vašim univerzitním ověřovacím údajům. Na univerzitním poštovním serveru si můžete nastavit i přeposílání zpráv nebo jejich kopií na jiné externí adresy, ale univerzita to nedoporučuje. Pokud si přeposíláte e-maily a někdy vám nedojdou je to kvůli kvůli politice SPF (Sender Policy Framework).

Co je SPF?

Správce domény odesilatele (např. domena.com) definoval restriktivní pravidlo, podle něhož mají ostatní poštovní servery přijímat zprávy s adresou odesilatele z jeho domény pouze od jeho poštovního serveru a od jiných serverů je mají odmítat.
Když pak odesilatel pepa@domena.com posílá zprávu příjemci zuza@civ.zcu.cz, poštovní server domény domena.com ji předává poštovnímu serveru domény civ.zcu.cz . Ten zprávu přijme, protože přichází od definovaného serveru domény domena.com. Uživatel zuza si ale nastavil přeposílání kopií zpráv na adresu zuzik@seznam.cz. Univerzitní poštovní server proto musí kopii zprávy přeposlat na poštovní server seznam.cz . Ten pak přijímá zprávu od odesilatele pepa@domena.com, ale předává mu ji poštovní server civ.zcu.cz. A to je případ, který je zmíněným restriktivním pravidlem zakázaný. Cílový server proto zprávu odmítne přijmout. Odesílající poštovní server ZČU ji tedy nemůže doručit a proto ji s předaným chybovým hlášením vrátí původnímu odesilateli pepa@domena.com zpět jako nedoručitelnou.

Co tedy dělat, když emaily nechodí jak mají? I na to má správce serveru jasnou odpověď:
Odstraňte si přesměrování zpráv na cizí poštovní server a s univerzitní poštou pracujte na univerzitním serveru.

Preventivní ochrana ZČU proti virům a škodlivému kódu

Poštovní servery Západočeské univerzity nepřijímají z preventivních důvodů zprávy obsahující spustitelné soubory (např. soubory s příponou .exe). Spustitelné soubory mohou obsahovat viry nebo škodlivý kód, který může způsobit zranitelnost počítače příjemce.

Typy blokovaných souborů

Zprávy, které mají přiložené soubory s příponami: .ade .adp .bat .chm .cmd .com .cpl .exe .hta .ins .isp .jar .js  .jse .lib .lnk .mde .msc .msp .mst .pif .scr .sct .shb .sys .vb  .vbe .vbs .vxd .wsc .wsf .wsh jsou odmítány a odesílateli vraceny zpět jako nedoručitelné. Stejně tak jsou odmítány zprávy obsahující uvedené soubory uvnitř archivů, např.: .zip .rar .arj .7z .tar .tgz

Doporučení

Chcete-li opravdu poslat některý z blokovaných typů souborů elektronickou poštou, přejmenujte jeho příponu a v textu zprávy o tom informujte příjemce. Lepším způsobem je však předání souboru přes některé datové úložiště, např. FileSender.

Kontrola proti spamu a virům

Zprávy procházející univerzitním poštovním serverem prochází kontrolou proti spamu a virům. Podle zvyklostí jsou z preventivních důvodů odmítány zprávy se spustitelnými soubory v příloze.

Zprávy rozpoznané jako spam jsou automaticky ukládány do příjemcovy složky „Nevyžádaná pošta“

Západočeská univerzita

zču logo

Západočeská univerzita v Plzni (zkracováno ZČU) je univerzitní česká vysoká škola se sídlem v Plzni, která byla založena roku 1991 sloučením Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni.

Historie

Vzniku univerzity předcházely dvě starší vysokoškolské instituce – Vysoká škola strojní a elektrotechnická a Pedagogická fakulta v Plzni. Vysoká škola strojní a elektrotechnická vznikla v roce 1949 jako pobočka Českého vysokého učení technického v Praze. Dne 27. června 1950 byla z plzeňské VŠSE vytvořena oddělená fakulta v čele s děkanem a fakultní radou, aby z ní 1. října 1953 vznikla samostatná vysoká škola, řízená rektorem.Roku 1960 došlo k rozdělení na fakulty strojní a elektrotechnickou a v roce 1990 pak vznikly fakulty aplikovaných věd a ekonomická. Pedagogická fakulta vznikla v roce 1948 jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1953 byla jen Vyšší pedagogickou školou, pak od roku 1959 Pedagogickým institutem a od roku 1964 samostatnou Pedagogickou fakultou. Dne 28. září 1991 byly obě vysoké školy zákonem č. 314/1991 Sb. sloučeny do vysoké školy s názvem „Západočeská univerzita“.Tu oficiálně tvořilo celkem 5 fakult – Fakulta aplikovaných věd, Fakulta ekonomická, Fakulta elektrotechnická, Fakulta pedagogická a Fakulta strojní.

V letech 1992–1993 došlo k přesunu Fakulty aplikovaných věd a Fakulty strojní do nového univerzitního areálu na tzv. Zelený trojúhelník Bory. Plán na jeho výstavbu byl přitom schválen již v roce 1973.

V roce 1993 byla zřízena Fakulta právnická a v roce 1999 Fakulta humanitních studií, která byla roku 2005 na návrh prvního děkana Ivo T. Budila přejmenována na Fakultu filozofickou. V roce 2004 byl zřízen Ústav umění a designu jako samostatný vysokoškolský ústav; v roce 2013 povýšil na Fakultu umění a designu, která se o rok později přejmenovala na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. V roce 2008 se s univerzitou spojila soukromá Vysoká škola v Plzni a vznikla tak Fakulta zdravotnických studií.

Na konci první dekády 21. století proběhla na Fakultě právnické plagiátorská aféra a skandál s údajnými podvody v procesu udělování akademických titulů a řádného studia.

Na sklonku roku 2019 získala ZČU institucionální akreditaci pro jedenáct oblastí vzdělávání v bakalářském stupni studia, v osmi magisterských a ve čtyřech doktorských oblastech. Západočeská univerzita tak může v těchto oblastech tvořit a samostatně schvalovat studijní programy a na jejich základě poskytovat vysokoškolské vzdělání.

V letech 2018–2021 získalo sedm fakult a součástí ZČU ocenění Evropské komise HR Excellence in Research, zkráceně HR Award, deklarující, že daná organizace vytváří vědeckým pracovníkům ve všech ohledech příznivé podmínky a dodržuje evropské standardy.

V žebříčku vysokých škol World University Rankings 2019–2020 se ZČU umístila na 5. místě z univerzit v České republice. Zdroj: Wikipedia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Před přidáním dotazu se prosím podívejte jestli už nebyl někde v diskuzi zodpovězen, díky.

Webmail ZČU

Nejnovější návody

Nejnavštěvovanější

Co je spam?

SPAM je nevyžádaná hromadně rozesílaná elektronická pošta. Tato sdělení také mohou obsahovat podvodné a zavádějící informace nebo nebezpečný software.

Email přihlášení Potřebujete vytvořit web? Tvorba webových stránek